THÔNG BÁO
XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2020
(20/10/2020 10:11)
Trường thông báo xét tốt nghiệp ĐHCQ Đợt 2 năm 2020

 

Toàn văn thông báo được đăng tải TẠI ĐÂY

 

Các thông báo khác: