THÔNG BÁO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM THÔNG BÁO VV PHÚC KHẢO BÀI THI HK I NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI SV TRƯỜNG ĐHNN
(16/03/2022 14:47)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/zcpd8s85l9cafq6/404_KTBĐCLGD_0001.pdf/file

Các thông báo khác: