THÔNG BÁO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM, ĐHH THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CHO SV TRƯỜNG ĐHNN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
(30/08/2021 15:21)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/lf7oj6o93f10o10/1883.+Thông+báo+kế+hoạch+thi.pdf/file

Các thông báo khác: