THÔNG BÁO
TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN VÀ THU HỌC PHÍ CÁC LỚP HỌC PHẦN HỌC KỲ 3 (ĐỢT 2) NH 2020-2021
(26/01/2021 10:19)

  I. Tổ chức đăng ký lớp học phần:

* Đối với các lớp riêng theo đơn đề nghị của một nhóm sinh viên (DS các lớp học phần ghi ở bên dưới):

Trưởng nhóm tổng hợp danh sách sinh viên đã đóng học phí cho trưởng nhóm sau đó gửi Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo căn cú danh sách để xử lý đăng ký cho những SV có tên trong danh sách.

Trường hợp có thêm SV xin đăng ký bổ sung vào lớp riêng, SV đến gặp Phòng ĐT để xử lý và nộp học phí tại Phòng Kế hoạch- Tài chính (nếu còn thời hạn)

Hiện nay Phòng ĐT đã xét duyệt mở lớp riêng cho các lớp HP có tên sau:

1. Ngoại ngữ II TH I.3 (Trung- Đọc) 

2. Ngoại ngữ II TH I.4 (Trung- Viết)

3. Ngoại ngữ II TH I.5 (Trung- Ngữ pháp/ TH dịch)

4.Tiếng Nhật TH II.5

5. Đọc 2 (Nhật)

6. Ngoại ngữ II TH I.3 (Hàn- Đọc)

7. Ngoại ngữ II TH I.4 (Hàn- Viết)

8.  Ngoại ngữ II TH I.3 (Anh- Đọc) 

* Đối với các lớp do Phòng ĐT lên kế hoạch từ việc khảo sát nhu cầu học lại cải thiện các HP thực hành tiếng:

SV đăng ký vào các lớp kể từ 9h ngày 27.1.2021 như đã thông báo trước đây.

II. Tổ chức thu học phí:

Thời gian:  Ngày thứ Sáu, 29.1.2021 vào giờ hành chính

Địa điểm: Phòng Kế hoạch- Tài chính  (tầng 1 nhà Hiệu bộ)

Hình thức : thu tiền mặt, mức thu 280 000/1 tín chỉ/1 SV

(Đối với lớp riêng, Phòng Kế hoạch-TC chỉ thu trọn gói cho cả lớp, ít nhất là 20 suất).

Các thông báo khác: