THÔNG BÁO
THÔNG BÁO XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN (BỔ SUNG) VÀ XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC GHÉP HP THỰC HÀNH TIẾNG
(22/08/2021 09:08)

1. Xử lý đăng ký học phần bổ sung cho sinh viên không/chưa lấy số thứ tự:

Sinh viên tải PHIẾU ĐIỀU CHỈNH HỌC PHẦN (mẫu mới năm học 2021/2022)

https://www.mediafire.com/file/vyostw3teh76kq5/1A-Phieudieuchinh%25C4%2590KHP_M%25E1%25BA%25AAU_M%25E1%25BB%259AI_2021.doc/file

- Sinh viên gửi ảnh chụp màn hình Phiếu điều chỉnh HP qua zalo 0906.513.138 để xử lý.

- Sinh viên lưu ý chọn các nhóm có số lượng ít hoặc không quá đầy.

- Thời gian xử lý: 9h- 11h và 15-17h ngày 23/08/2021

2. Xử lý đăng ký học ghép học phần Thực hành tiếng với khóa sau:

- Bước 1: Sinh viên đăng ký bằng cách điền vào form dưới đây.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK3fa76IQIHjni8zJ7GbWhiwu179wzh6NVgTSuQ0G8H42F3A/viewform

- Bước 2: Liên hệ Zalo 0906.513.138 để xử lý vào nhóm.

- Thời gian bắt đầu mở đăng ký và xử lý: 8h30-11h và 15h-17h ngày 26,27/08/2021

 

 

 

Các thông báo khác: