THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VV TỔ CHỨC KỲ THI KTHP MÔN GDTC DÀNH CHO LỚP RIÊNG (T7&CN) HK2 NĂM HỌC 2020-2021 ĐỢT 2 ĐỐI VỚI SV KHÔNG CHUYÊN
(12/03/2022 09:14)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/2d6fnz29rr2iaek/266_DHH_KGDTC_Trinhky_ThayGang1.pdf/file

Các thông báo khác: