THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VV THU HỌC PHÍ MÔN GDTC CÁC LỚP RIÊNG THỨ BẢY, CHỦ NHẬT HKI NĂM HỌC 2021-2022
(03/03/2022 15:03)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/2xkmhwbuuwx2pmj/206_TB_DHH_Trinhky_ThayGang1.pdf/file

Các thông báo khác: