THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VV THU HỌC PHÍ MÔN GDTC CÁC LỚP RIÊNG THỨ BẢY, CHỦ NHẬT HKI NĂM HỌC 2021-2022 LẦN 2
(29/03/2022 15:45)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/jikk6rs0m0d738f/361_TB_DHH1.pdf/file

Các thông báo khác: