THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VV ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP MÔN HỌC GDTC DÀNH CHO SV CÁC TRƯỜNG ĐH THÀNH VIÊN, TRƯỜNG VÀ CÁC KHOA THUỘC ĐHH HK1 NH 2021-2022
(04/03/2022 15:14)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/4ayzbd0282b0s56/245_TB_DHH_Trinhky_ThayGang1.pdf/file

Các thông báo khác: