THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP MÔN HỌC GDTC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022 DÀNH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHNN
(31/03/2022 16:03)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/sqz1bpvgfohifvh/373_TB_DHH1.pdf/file

Các thông báo khác: