THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP HỌC PHẦN "NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHÃ MAC LÊ NIN 2" VÀ LỚP HỌC PHẦN "ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN" DÀNH CHO SV K14, K15 TRƯỜNG ĐHNN
(23/08/2021 08:52)

Thể theo nguyện vọng của một số SV K14 và K15 trường ĐHNN (vì lý do nào đó, chưa thể hoàn thành và tích lũy kết quả các học phần thuộc khối kiến thức Lý luận chính trị- 10 tín chỉ thuộc chương trình đào tạo cũ);

theo đề nghị của Ban giám hiệu Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm sẽ tổ chức  1 lớp học phần "NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHÃ MAC LÊ NIN 2" và 1 lớp học phần "ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐCSVN", dự kiến bắt đầu từ ngày 6.9.2021. Đây là 2 học phần thuộc chương trình cũ dành cho SV K15 trở về trước, và là lần cuối cùng Trường ĐHSP mở lớp đối với hai học phần này dành riêng cho SV trường ĐHNN.

Vì vậy những sinh viên nào thuộc K14 và K15 hiện chưa học hoặc đã học nhưng chưa qua môn, hoặc muốn học cải thiện điểm 2 học phần nói trên, khẩn trương (từ đây đến cuối tuần) liên hệ 2 nhóm trưởng có tên dưới đây để biết thêm chi tiết về lớp học và đóng học phí .

1. SV Võ Tuấn Long, Hàn K15 B, số ĐT: 0852 885 958 (lớp HP Những nguyên lý cơ bản của CNMLN 2)

2.SV Đặng Thị thúy, Hàn K14, số ĐT 0982 265 451 (lớp HP Đường lối CM của ĐCSVN).

 

 

Các thông báo khác: