THÔNG BÁO
Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các trường đại học thành viên, Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị, Trường và Khoa thuộc Đại học Huế đăng ký môn học Giáo dục Thể chất học kỳ 1 năm học 2022-2023
(24/08/2022 15:07)

Sinh viên tải file TẠI ĐÂY để xem đầy đủ nội dung thông báo.

Các thông báo khác: