THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỌC PHÍ MÔN HỌC GDTC HKI NĂM HỌC 2021-2022
(18/03/2022 14:50)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/0q5h1jo8co6d9pz/310_TB_DHH_Trinhky_ThayGang1.pdf/file

Các thông báo khác: