THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THEO DÕI KẾ HOẠCH, THỰC HIỆN VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN - ĐÓNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CÁC LỚP HP HỌC KỲ 3 (ĐỢT 1) NH 2022-2023
(22/08/2022 09:40)
Hiện nay, Phòng ĐT đang gấp rút triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp học phần học kỳ 3 dành cho SV học lại, cải thiện, lớp riêng.

Theo kế hoạch chung, các lớp HP được bắt đầu từ 12.9.2022. Lịch thu học phí các lớp kỳ 3 (đợt 1) dự kiến trong khoảng thời gian từ 29.8 đến 10.9.2022 (lịch cụ thể sẽ thông báo sau)

Những lớp học phần đã được hoàn tất thời khóa biểu sẽ được công bố cho SV đăng ký kể từ ngày hôm nay: 22.8.2022.

(Những lớp HP đã có thông báo tổ chức nhưng chưa được công bố là do chưa hoàn tất TKB).

Nay Phòng ĐT thông báo cho những SV có nguyện vọng học lại, cải thiện, lớp riêng các học phần tại Kỳ 3 theo dõi kế hoạch để đăng ký lớp học phần; đồng thời theo dõi lịch thu học phí để thực hiện việc đóng học phí đúng thời hạn.

Các thông báo khác: