THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 – 2020
(09/10/2020 11:18)

Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, Trường quyết định chuyển Lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 của các học phần sẽ thi trong ngày 10/10/2020 (ngày mai) sang ngày 17/10/2020. Lịch thi cụ thể từng học phần sẽ được cập nhật vào tài khoản sinh viên vào đầu tuần tới. Đề nghị sinh viên lưu ý kiểm tra thông tin về lịch thi.

Trân trọng.

Các thông báo khác: