THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI GIAN THI KTHP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019 – 2020
(16/10/2020 13:29)

Do tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn, Trường quyết định chuyển Lịch thi KTHP học kỳ 2 năm học 2019 – 2020 của các học phần sẽ thi trong ngày 17/10/2020 (ngày mai) sang tuần sau - ngày 24/10/2020. Lịch thi cụ thể từng học phần sẽ được cập nhật vào tài khoản sinh viên vào đầu tuần tới.

Đề nghị sinh viên lưu ý kiểm tra thông tin về lịch thi.

Trân trọng

 

 

Các thông báo khác: