THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
(15/03/2022 15:51)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/zlz42jwqo1o3omc/TB+139+thu+học+phí+kỳ+2+(21-22).pdf/file

Các thông báo khác: