THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN (TRỰC TUYẾN) CHO SINH VIÊN NĂM 1 (THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ THI TN THPT 2020) HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
(17/10/2020 10:09)

Phòng Đào tạo sẽ mở đăng ký các lớp học phần (trực tuyến) từ 14h00 ngày 17/10/2020 đến 00h ngày 19/10/2020, cụ thể như sau:

- Khoa Anh + VNH: mỗi học phần gồm 11 nhóm (từ nhóm 9 đến nhóm 19)

    Đối với các học phần Nhập môn KV học, Tiến trình lịch sử VN và TV cơ sở 1 của khoa VNH gồm 01 nhóm (nhóm 1).

- Khoa Pháp: mỗi học phần gồm 01 nhóm (nhóm 2)

- Khoa Nhật: mỗi học phần gồm 03 nhóm (từ nhóm 4 đến nhóm 6)

- Khoa Hàn: mỗi học phần gồm 02 nhóm (từ nhóm 3 đến nhóm 4)

- Khoa Trung: mỗi học phần gồm 06 nhóm (từ nhóm 4 đến nhóm 9)

- Khoa QTH: mỗi học phần gồm 01 nhóm (nhóm 2)

- Khoa Ngamỗi học phần gồm 01 nhóm (nhóm 1)

* Học phần Tiếng Việt thực hànhgồm 13 nhóm (từ nhóm 11 đến nhóm 23)

 

Các thông báo khác: