THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRỰC TIẾP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2021-2022
(24/03/2022 14:54)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/o8mr4yr8zl3z0qc/159_THONG_BAO_KE_HOACH_HOC_TRUC_TIEP_0001.pdf/file

Các thông báo khác: