THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG THI TÍCH HỢP VÀ CÁC LỚP RIÊNG THEO ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỦA SINH VIÊN (HỌC KỲ 3-ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022)
(25/08/2021 15:21)

Phòng Đào tạo đã lên kế hoạch và thời khóa biểu các lớp học phần tổ chức tại học kỳ phụ (kỳ 3- đợt 1), trong đó có cả những lớp học phần mở riêng theo đơn đè nghị và danh sách SV cung cấp, và đã công bố trên trang đào tạo tín chỉ trường ĐHNN (UMS). Những SV có nguyện vọng học lại, cải thiện các lớp học phần thuộc kỳ 3 lưu ý theo dõi thời khóa biểu để đăng ký. Sau đó, tiếp tục theo theo dõi thông báo về thời gian và hình thức nộp học phí để thực hiện.

Một số trường hợp lớp học phần tổ chức theo đơn học riêng hiện đang chờ xem xét và bố trí giáo viên phụ trách, sẽ được công bố ngay sau khi hoàn tất các thủ tục.

Trước mắt, các lớp học phần được tổ chức giảng dạy theo hình thức online cho đến khi có thông báo mới.

Liên hệ xử lý: Zalo 0905.655.767 (Cô Khánh)

Các thông báo khác: