THÔNG BÁO
Thông báo về việc đăng ký bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 6 (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế)
(30/03/2021 15:11)

 

Toàn văn thông báo được đăng tải TẠI ĐÂY

Các thông báo khác: