THÔNG BÁO
Thông báo về việc cập nhật Lịch thi Kết thúc học phần, học kỳ II, năm học 2019 – 2020 (Đối với các HP chuyển ngày thi do lũ lụt)
(14/10/2020 17:04)

Hiện nay, Lịch thi Kết thúc học phần, học kỳ II, năm học 2019 – 2020 của các học phần chưa tổ chức thi được trong ngày 10/10/2020 do lũ lụt đã chuyển sang ngày 17/10/2020 và được cập nhật vào tài khoản cá nhân. 

Vì vậy, Nhà trường thông báo để các bạn sinh viên kiểm tra thông tin về lịch thi.

 

Các thông báo khác: