THÔNG BÁO
THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN TRỞ LẠI HỌC TẬP SAU KHÓA KIẾN TẬP - THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2020 – 2021
(07/04/2021 09:15)

Sinh viên K14 ngành Sư phạm Khoa Tiếng Anh, Khoa Tiếng Pháp, Khoa Tiếng Trung và Chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm bậc Tiểu học – Khoa Tiếng Anh sẽ kết thúc tuần cuối kỳ Kiến tập – Thực tập sư phạm (22/02/2021 – 10/04/2021), vậy Phòng Đào tạo thông báo các bạn sinh viên về việc trở lại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế học tập. Thời gian: Từ ngày 12/04/2021 (Thứ Hai) Sinh viên theo dõi thông báo và trở lại học tập theo dự kiến.

Trân trọng./.

Các thông báo khác: