THÔNG BÁO
Thông báo Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy, đợt 2 năm 2020
(28/01/2021 11:19)
Trường thông báo quyết định công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ chính quy, đợt 2 năm 2020

 

Toàn văn thông báo được đăng tải TẠI ĐÂY

Các thông báo khác: