THÔNG BÁO
THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CHO SV TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ HKI NĂM HỌC 2021-2022 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
(19/08/2021 23:24)

Sinh viên tải file đính kèm để xem chi tiết thông báo

https://www.mediafire.com/file/a7t5hy8sq3mtz8n/Thông+báo+học+trực+tuyến.pdf/file

Các thông báo khác: