THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NỘP KINH PHÍ HỌC GDQPAN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
(18/02/2021 09:00)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

http://www.mediafire.com/file/83fq9koz0b3nfix/new+doc+2021-02-18+08.15.11.pdf/file

Các thông báo khác: