THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9
(29/08/2022 14:06)

Thực hiện Công văn số 1155/ĐHH-VP ngày 15/8/2022 của Đại học Huế về việc nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Nhà trường thông báo thời gian nghỉ lễ đối với sinh viên như sau:

-Thời gian nghỉ lễ: ngày 01 và 02 tháng 9 năm 2022

Các thông báo khác: