THÔNG BÁO
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC MỘT SỐ LỚP HỌC PHẦN
(22/08/2022 09:15)

Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần thay đổi lịch học HK1 2022-2023. Sinh viên vào tài khoản để kiểm tra tin nhắn của GV (nếu có). Cụ thể như sau:

*Khoa Tiếng Anh:

1. Cô Phan Đỗ Quỳnh Trâm – toàn bộ các lớp học phần học lùi 1 tuần, bắt đầu học từ 29/8.

2. Cô Trần Thị Thảo Phương  – toàn bộ các lớp học phần học lùi 1 tuần, bắt đầu học từ 29/8.

3. Thầy Nguyễn Văn Tuấn – toàn bộ các lớp học phần nghỉ học 2 tuần đầu tiên, bắt đầu học từ thứ 2 ngày 5/9.

4. Cô Phan Quỳnh Như – toàn bộ các lớp học phần học trực tuyến trong 3 tuần (22/8 – 9/9).

5. Cô Phạm Thị Nguyên Ái - toàn bộ các lớp học phần học trực tuyến trong tuần đầu tiên (22/8 – 26/8).

6. Cô Trần Thị Thu Sương – toàn bộ các lớp học phần học lùi 1 tuần, bắt đầu học từ 29/8.

7. Cô Nguyễn Thị Bảo Trang - toàn bộ các lớp học phần học trực tuyến trong hai tuần đầu tiên từ ngày (22/8-4/9).

8. Cô Ngô Lê Hoàng Phương –  các lớp học phần thứ tư (24/8), thứ năm (25/8) và thứ sáu (26/8) nghỉ học và sẽ học bù sau.  

9. Cô Võ Thị Thuỷ Chung – các lớp học trực tuyến trong 4 tuần đầu tiên (22/8-18/9).

10. Thầy Lê Văn Khuyến – HP: Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Tiểu học) - Nhóm 1 và Nhóm 2 nghỉ học thứ 3 ngày 23/8.

*Khoa Trung:

1. Cô Phan Phương Thanh – toàn bộ các lớp học phần lùi 1 tuần, bắt đầu học từ ngày 29/8.

2. Cô Nguyễn Thị Linh Tú - toàn bộ các lớp học phần nghỉ đến thứ 4 (24/8).

Các thông báo khác: