THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021
(09/08/2021 15:29)

THÔNG BÁO KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021

- Mọi thắc mắc về kết quả, vui lòng liên hệ:

1/ Điểm QTHT liên hệ trực tiếp Giảng viên,

2/ Điểm thi: Nộp đơn qua địa chỉ Email (nội dung ghi: Nộp đơn xem lại bài thi)

- Khoa Anh: Cô Bùi Lê Quỳnh Giao khoatienganh.dhnn@gmail.com

- Khoa Pháp - Nga:  Cô Trần Thị Thu Hiền ttthien_nn@hueuni.edu.vn 

- Khoa Nhật: Thầy Trịnh Trần Ngọc Khánh trinhngockhanh0309@gmail.com

- Khoa Hàn: Cô Phạm Thị Duyên phamduyen14285@gmail.com 

- Khoa Trung: Cô Trịnh Thị Tuyết Nhung nhungtrinhtrinh0404@gmail.com 

- Khoa QTH: Cô Thúy Liễu thuylieudhnn@gmail.com 

- Khoa VNH: (Môn chuyên ngành: Cô Diễm Đông dddong@hueuni.edu.vn , Môn chung: Cô Hoài Thanh nththanh@hueuni.edu.vn )

*Mẫu đơn xem lại bài thi: mẫu đơn xem lại bài thi

3/ Thời gian nhận đơn trực tuyến: 09/08/2021 đến 16/08/2021

Lưu ý: Một số học phần Khoa Tiếng Anh chưa công bố điểm nên thời hạn nộp đơn sẽ thông báo bố sung sau.

4/ Kết quả phúc khảo sẽ được công bố tại website https://ums.hucfl.edu.vn/ và sẽ được cập nhật trong tài khoản cá nhân của sinh viên. 

Các thông báo khác: