THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022 (ĐỢT 3)
(07/04/2022 15:26)

Phòng Đào tạo đã điều chỉnh điểm thi và QTHT các môn chung của trường ĐHSP và ĐHKH, vì vậy đề nghị tất cả SV theo các đường dẫn dưới đây để kiểm tra kỹ.

1. Xem kết quả học tập HK1 2021-2022:

DIEM_HK1_21-22

DIEM_HK1_21-22_SAU_DIEU_CHINH

2. Xem kết quả điểm điều chỉnh các học phần môn chung

MOITRUONG_CONNGUOI

PHUC_KHAO_HKI__21-22_ĐHSP

BẢNG ĐIỀU CHỈNH KẾT QUẢ HP KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

Mọi thắc mắc về Kết quả học tập vui lòng liên hệ: Zalo 0397.135.343 (Lê Hải Nghĩa)

Các thông báo khác: