THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt 2)
(29/03/2022 15:29)

THÔNG BÁO KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt 2)

Hiện tại Phòng Đào tạo đã công bố điểm thi các học phần môn chung học tại trường Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học. Sinh viên kiểm tra kỹ và phản hồi, thời gian dò xét từ ngày ra thông báo đến 31/03/2022. Sau thời gian này, Phòng Đào tạo sẽ chuyển điểm cho phòng CTSV xét học bổng. Đây là quyền lợi của SV, đề nghị tất cả sinh viên theo dõi và thực hiện.

- Xem kết quả học tập HK1 2021-2022: KQ Hk1 2021-2022

- Xem kết quả xem lại bài thi HK1 2021-2022: KQ xem lại bài thi

- Xem kết quả điểm các học phần môn chung tại ĐHSPHK1 2021-2022

https://www.mediafire.com/folder/6fjw2j8sjyw3f/điểm+sư+phạm+hk1+21-22

Lưu ý: Phòng Đào tạo chỉ nhập điểm tổng lên tài khoản cá nhân của sinh viên (điểm QTHT + điểm thi).

-Xem kết quả điểm thi học phần Môi trường và con người HK1 2021-2022

https://ums.husc.edu.vn/truong-dai-hoc-khoa-hoc-thong-bao-den-sinh-vien-truong-dai-hoc-ngoai-ngu-ket-qua-diem-thi-hoc-phan-moi-truong-va-con-nguoi-cua-hoc-ky-1-nam-hoc-2021-2022/

** Mọi thắc mắc về Kết quả học tập vui lòng liên hệ: Zalo 0397.135.343 (Lê Hải Nghĩa)

Các thông báo khác: