THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KIỂM TRA KẾT QUẢ HỌC TẬP, HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2020-2021
(05/04/2021 16:00)

Phòng Đào tạo công bố danh sách kết quả tổng hợp học kỳ 1 năm học 2020 - 2021;

Đề nghị SV tải file đính kèm để xem bảng kết quả.  Kết quả kiểm tra

Mọi thắc mắc về kết quả, xin vui lòng liên hệ trực tiếp CV. Lê Hải Nghĩa, Phòng Đào tạo (Phòng A103).

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/04/2020;

Phòng Đào tạo sẽ mở thời gian để SV đi thực tập sư phạm hoặc SV đi học quân sự có thắc mắc về điểm thi, những SV có thắc mắc cần kiểm tra hay phúc khảo thì liên hệ các thầy cô Giáo vụ Khoa dưới đây (mẫu đơn xem lại bài thi hoặc kết quả thi). Thời gian nhận đơn: Từ 05/04/2021 đến 09/04/2021. Sau khi kiểm tra xong, Khoa sẽ chuyển Phòng Đào tạo cập nhật nếu có thay đổi.

Sau thời gian trên, Phòng sẽ chuyển Phòng CTSV hoàn tất và xét kết quả học bổng. Đây là quyền lợi của SV, đề nghị SV kiểm tra thật kỹ và phản hồi thắc mắc sớm. Sau thời gian trên, SV tự chịu trách nhiệm về kết quả và xét học bổng sau này.

Công tác xét và công bố học bổng: Phòng CTSV sẽ có thông báo chính thức về các điều kiện liên quan.

Lưu ý: SV thắc mắc các điểm, xin liên hệ:
1/ Điểm QTHT liên hệ Giảng viên,
2/ Điểm thi: liên hệ Giáo vụ Khoa, cụ thể:
- Khoa Anh: Cô Bùi Lê Quỳnh Giao hoặc anh Nguyễn Văn Tuấn (VP)
- Khoa Pháp - Nga: Cô Thu Hiền
- Khoa Nhật: Thầy Trịnh Trần Ngọc Khánh;
- Khoa Hàn: Cô Nguyễn Thị Duyên;
- Khoa Trung: Cô Trịnh Thị Tuyết Nhung;
- Khoa QTH: Cô Nguyễn Thị Thu Hiền hoặc cô Thúy Liễu;

 

- Khoa VNH: (Môn chuyên ngành: cô Diễm Đông, Môn chung: Cô Hoài Thanh)
Các thông báo khác: