THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KIỂM TRA, ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN TRỰC TUYẾN THÔNG TIN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1(bổ sung) NĂM 2022
(06/09/2022 10:19)

- Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1(bổ sung) năm 2022 Thông báo xét TN đợt 1 bổ sung năm 2022Các mẫu đơn

- Hiện tại, Phòng Đào tạo đã tổng hợp các dữ liệu và đăng tải danh sách đề nghị xét Công nhận tốt nghiệp hệ chính quy tập trung đợt 1 bố sung, năm 2022. Đề nghị SV thực hiện các hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Kiểm tra danh sách tốt nghiệp (Danh sách được phân theo Khóa tuyển sinh đầu vào)

Danh sách SV đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

Danh sách SV nộp hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

Danh sách SV chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 bổ sung năm 2022

Bước 2: Xác nhận thông tin trực tuyến. Đề nghị đọc kỹ từng ghi chú trong thông báo và trong form đính kèm để thực hiện công tác ký xác nhận trực tuyến. Đối với bước này, sinh viên KHÔNG nhờ bạn bè thực hiện thay. Mọi thông tin SV khai báo có thể hiện ngày, giờ, hình ảnh được lưu trữ và xuất ra để làm minh chứng hồ sơ tốt nghiệp sau này.

- Link ký xác nhận trực tuyến: https://forms.gle/bvQA6snpDMaVwFJ18 

- Thời gian xác nhận trực tuyến: Từ 06/09/2022 đến hết ngày 08/09/2022

**Đối với công tác ký xác nhận thông tin Tốt nghiệp, Phòng Đào tạo triển khai ký xác nhận trực tuyến, dựa vào các thông tin khai báo, thời gian thực hiện để làm minh chứng cho việc xác nhận thông tin chính xác của sinh viên, tránh các sai sót về sau. Đây là công tác rất quan trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi, thông tin in trên bằng, bảng điểm của mỗi cá nhân sinh viên. Vì vậy, đề nghị SV không nhờ bạn bè thực hiện thay, trực tiếp xem thông tin và điền vào những mục theo yêu cầu dưới đây. Mục Xác minh bằng hình ảnh có ghi chú sauNhững hình ảnh chỉ được kích hoạt sử dụng khi có SV thắc mắc về việc xác minh sai hoặc SV khác cố tình thực hiện sai, nhờ bạn làm sai. Phòng Đào tạo sẽ đối chiếu và sử dụng để giải quyết các vấn đề nảy sinh sau này.

**SV thắc mắc vui lòng liên hệ giờ hành chính Zalo: 0397135343(CV. Lê Hải Nghĩa)

 
Các thông báo khác: