THÔNG BÁO
THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC PHẦN MÔN CHUNG, HỌC KỲ 3, ĐỢT 1 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
(27/01/2021 17:48)

THÔNG BÁO:

1/ SINH VIÊN TẢI FILE ĐÍNH KÈM ĐỂ XEM KÊT QUẢ ĐIỂM CHI TIẾT.

Học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh: Điểm thi TTHCM;

Học phần Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lê nin 2: Điểm thi NLMLN2;

2/ SINH VIÊN THUỘC 2 NHÓM TRÊN, CHỌN HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2020-2021, TÌM 2 NHÓM HỌC PHẦN TRÊN VÀ TỰ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN.

LƯU Ý: CHỌN ĐÚNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ ĐĂNG KÝ

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: ĐẾN HẾT NGÀY 31/1/2021;

Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ duyệt danh sách và công bố điểm vào tài khoản cá nhân của sinh viên.

Các thông báo khác: