THÔNG BÁO
THÔNG BÁO HỌC TẬP MÔN HỌC GDQPAN KHÓA 217 TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ, ĐH HUẾ
(24/02/2022 10:49)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/9o4jg5hls76e75y/22_THONG_BAO_HOC_TAP_MON_HOC_GDQPAN_0001.pdf/file

Các thông báo khác: