THÔNG BÁO
THÔNG BÁO ĐIỂM PHÚC KHẢO TRƯỜNG ĐHSP & ĐIỂM XEM LẠI BÀI THI TRƯỜNG ĐHNN, HỌC KỲ 2 2021-2022
(07/09/2022 16:19)

Phòng Đào tạo đã nhập điểm lên tài khoản của Sinh viên. Đề nghị Sinh viên kiểm tra và phản hồi sớm.

Mọi thắc mắc liên hệ giờ hành chính CV: Lê Hải Nghĩa (Zalo: 0397135343).

Sinh viên tải file đính kèm để kiểm tra:

- Trường Đại học Ngoại ngữ: 

Điểm xem lại bài thi Khoa Tiếng Anh

Điểm xem lại bài thi Khoa Hàn

Điểm xem lại bài thi Khoa Nhật

Điểm xem lại bài thi Khoa Pháp-Nga

Điểm xem lại bài thi Khoa QTH

Điểm xem lại bài thi Khoa Trung

Điểm xem lại bài thi Khoa VNH

- Trường Đại học Sư phạm: 

Điểm phúc khảo trường ĐHSP

 
Các thông báo khác: