THÔNG BÁO
Thông báo danh sách sinh viên được xét tham gia thi phụ sau kỳ thi KTHP học kỳ I, năm học 2020 - 2021
(22/02/2021 10:11)

Thông tin về Danh sách sinh viên được xét tham gia thi phụ và thời gian dự kiến tổ chức thi có trong các file theo link đính kèm: https://hucfl.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/thong-bao-danh-sach-sinh-vien-duoc-xet-tham-gia-thi-phu-sau-ky-thi-kthp-hoc-ky-i-nam-hoc-2020-2021

Lưu ý: Đối với các bạn sinh viên được xét tham gia thi phụ sau kỳ thi KTHP học kỳ 1, năm học 2020-2021. Đề nghị các bạn thường xuyên theo dõi thông báo tại Website của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Huế để cập nhật lịch thi cụ thể.

Các thông báo khác: