THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CẬP NHẬT BỔ SUNG XÉT KHEN THƯỞNG HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2020-2021
(26/04/2022 15:14)

Ngày 07/04/2022 phòng Đào tạo đã nhập điểm các môn chung trường ĐHSP và ĐHKH (ĐỢT THI BỔ SUNG DO LỖI KỸ THUẬT TRONG QUÁ TRÌNH DỰ THI)

Những sinh viên được nhập điểm các học phần bổ sung thuộc năm học 2020-2021, thuộc đối tượng xét học bổng và khen thưởng, liên hệ Zalo: 0397135343(Lê Hải Nghĩa) để được bổ sung khen thưởng.

Thời gian xử lý và cập nhật: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/04/2022.

Các thông báo khác: