THÔNG BÁO
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUY ĐỔI ĐIỂM CÁC CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ THÀNH CÁC BẬC TƯƠNG ĐƯƠNG THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM
(16/03/2022 08:56)

Sinh viên tải file đính kèm để xem nội dung thông báo

https://www.mediafire.com/file/okkd1v2wj6voguz/QĐ+164+QUY+DOI+DIEM+CAC+CHUNG+CHI+NGOAI+NGU.pdf/file

Các thông báo khác: