THÔNG BÁO
[PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH & CƠ SỞ VẬT CHẤT] THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 (KỲ PHỤ) ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022 ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN
(31/08/2021 15:13)
Về việc nộp học phí học kỳ 3 (học kỳ phụ), năm học 2021-2022 (đợt 1) đối với sinh viên hệ chính quy học lại, học cải thiện

 

Do tình hình dịch bệnh hiện nay, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ triển khai dạy trực tuyến các lớp học phần học kỳ 3 (học kỳ phụ), năm học 2021-2022 (đợt 1) cho sinh viên chính quy học lại, học cải thiện của Trường Đại học Ngoại Ngữ. Nay Trường thông báo cho tất cả các sinh viên đã đăng ký và có tên trong danh sách của các lớp học phần này thực hiện việc nộp học phí như sau:

1.      Thời gian nộp học phí

- Từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 10/09/2021.

Ngày 13/09/2021, Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất sẽ tổng hợp danh sách sinh viên đã nộp học phí gửi Phòng Đào tạo để xét duyệt.

2.      Cách thức nộp học phí

Căn cứ vào số tín chỉ của học phần đã đăng ký học lại, học cải thiện, sinh viên tính tổng số tiền phải nộp

(với mức thu hiện tại theo quy định là 280.000đ/tín chỉ) và thực hiện chuyển khoản/nộp tiền vào số tài khoản của trường:

      + Số tài khoản: 127000015176

      + Tên tài khoản: Trường Đại học Ngoại ngữ

      + Tại: Ngân hàng Công Thương - Chi nhánh Huế (Vietinbank

      + Nội dung nộp tiền: “Họ tên_Mã SV_Mã học phần đăng ký_Số điện thoại”

(Đối với các lớp riêng dưới 20 sinh viên, đề nghị đại diện lớp thu đủ số lượng của 20 sinh viên để duy trì lớp học, chuyển tổng số tiền vào tài khoản nêu trên và gửi danh sách đính kèm ngay trong ngày qua tài khoản Zalo: 0826.755.880)

   Lưu ý:  - Mã học phần là dãy gồm 7 ký tự (VD: ANH4012, NHAA142,….)

                        - Nếu số lượng sinh viên nộp học phí cho một lớp học phần dưới 20 người thì lớp học phần đó sẽ bị hủy (trừ các lớp mở riêng dưới 20 người theo đơn đề nghị của SV đã cam kết). Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất sẽ lập danh sách trả lại học phí cho sinh viên đã nộp.

 

                        - Những sinh viên đăng ký học cải thiện ở các lớp học phần khóa sau được mở tại học kỳ 1 (2021-2022)  không thực hiện theo thông báo này.

 

 

Các thông báo khác: