THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT DUYỆT DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP TẠI CÁC LỚP HỌC PHẦN THUỘC KẾ HOẠCH KỲ 3 (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2021-2022
(09/03/2022 15:16)

    Căn cứ danh sách sinh viên nộp học phí các học phần được tổ chức giảng dạy tại kỳ 3 đợt 2 năm học 2021-2022 (do Phòng Kế hoạch- tài chính cung cấp), Phòng Đào tạo đã xét duyệt danh sách các lớp học phần đối với những sinh viên đã đóng học phí đúng quy định. Những trường hợp sinh viên đã đăng ký thành công nhưng chưa đóng học phí sẽ bị loại ra khỏi danh sách.

    Nay Phòng Đào tạo đề nghị những sinh viên đã đóng học phí đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang UMS, chọn học kỳ 3 (hoặc học kỳ hè) để kiểm tra kết quả xét duyệt. Nếu phát hiện sai sót hoặc có vấn đề gì chưa hợp lý, làm ơn liên hệ Phòng Đào tạo (cô Khánh, số đt hoặc zalo 0905655767) trước ngày 15.3.2022.

    Các lớp học phần hiện đã chốt danh sách và đang triển khai dạy-học, Phòng kế hoạch-Tài chính sẽ không chấp nhận thêm trường hợp nào đóng học phí bổ sung đối với sv đăng ký học tập tại các lớp kỳ 3 đợt 2 NH 2021-2022. Vì vậy, đề nghị SV không thực hiện việc chuyển khoản tiền đóng học phí kỳ 3 vào tài khoản của Trường ĐHNN.

Các thông báo khác: