THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC LẠI- CẢI THIỆN, TỔ CHỨC LỚP HỌC RIÊNG CÁC LỚP HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG
(11/08/2021 17:45)

Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ hướng dẫn.

https://www.mediafire.com/file/dbdmj76kxg2d3mn/thong_bao_hoc_lai_-cai_thien-lop_rieng.doc/file

Các thông báo khác: