THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ LÀM TIỂU LUẬN CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐỂ BỔ TÚC TÍN CHỈ
(07/10/2021 15:54)

Theo chương trình đào tạo đại học của  tất cả các ngành hiện đang triển khai tại Trường ĐHNN, các khóa đào tạo từ K16 trở về sau có khối lượng các học phần thuộc khối kiến thức Lý luận chính trị là 11 tín chỉ /5 học phần (thay cho khối kiến thức 10 tín chỉ/ 4 học phần như chương trình đào tạo dành cho các khóa trước đó) .

Vì vậy những SV được tuyển sinh từ K15 trở về trước, vì lý nào đó phải dừng học/ học chậm tiến độ và dự kiến sẽ tốt nghiệp cùng K16 trở về sau (đặc biệt những SV đã hoàn tất chương trình thứ nhất (K14, K13), hiện đang hoàn tất một số học phần còn thiếu để chờ xét tốt nghiệp chương trình thứ 2 cùng K16), trong trường hợp đã tích lũy một số học phần thuộc chương trình cũ (4 học phần/ 10 tín chỉ), cần phải bổ túc tín chỉ bằng cách đăng ký làm tiểu luân (chỉ làm tiểu luận, không lên lớp) theo tinh thần nội dung của quyết định số 383/QĐ-DHH về việc ban hành Quy định các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế, của Giám đốc Đại học Huế đã ký ngày 27 tháng 2 năm 2020 (https://qldh.hueuni.edu.vn/data/2020/2/QD_383_QD_DHH.PDF ) 

Thể theo nguyện vọng đó của sinh viên, trong khoảng thời gian từ đây đến cuối tháng 11 năm 2021, Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ dự kiến sẽ phối hợp với Trường Đại học Sư Phạm tổ chức các nhóm làm tiểu luận theo từng học phần.

 

Sinh viên có nguyện vọng làm tiểu luận để bổ túc tín chỉ các học phần lý luận chính trị trong khoảng thời gian nói trên, đăng nhập kỳ 3 (kỳ hè) NH 2021-2022 để đăng ký vào các nhóm lớp học phần. Sau khi có DSSV đăng ký, Phòng ĐT sẽ giới thiệu sinh viên đến Trường ĐH Sư phạm để được hướng dẫn đóng học phí và tham gia làm tiểu luận.

Hạn đăng ký từ đây đến ngày 16.10.2021.

(Lưu ý: Sinh viên K15, nếu học đúng tiến độ và sẽ tốt nghiệp cùng K15 thì không thuộc đối tượng thực hiện thông báo này)

Snh viên ( K15 trở về trước dự kiến sẽ xét tốt nghiệp cùng K16, K17) liên hệ  CV  Hồ Thị Khánh, Zalo: 0905655767 trong giờ làm việc nếu muốn được tư vấn thêm).

 

Các thông báo khác: