THÔNG BÁO
(PHÒNG ĐÀO TẠO) THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỌC PHÍ VÀ CHỐT DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC LỚP HỌC PHẦN KỲ 3 KỲ PHỤ (KỲ 3) - ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023
(06/09/2022 08:51)

Phòng Đào tạo thông báo đến những sinh viên đã đăng ký vào học lại, cải thiện các lớp học phần tại kỳ 3 NH 2022-2023 như sau:

1. Kế hoạch thu học phí đối với những SV đã đăng ký tại các lớp học phần (có số SV đã đk hơn 23)

- Thời gian thu học phí: từ ngày 7 đến  ngày 9.9.2022, trong giờ làm việc

- Hình thức thu: tiền mặt.

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch-Tài chính (tầng trệt nhà Hiệu bộ), thu ngân:  Kim Phụng, số ĐT: 0826755880.

- Mức thu: 

+ 357.000 đ/ tin chỉ đối với SV các nganh SP (Anh, Pháp, Trung)

+ 343.000 đ/ tin chỉ đối với SV các ngành Ngôn ngữ (Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn), Việt Nam học, Quốc tế học.

+ 171.500 đ/ tin chi đối với SV ngành Ngôn ngữ Nga. 

( Đối với các lớp riêng từ 20 SV trở lên, nhóm trưởng lưu ý thu HP theo mức thu này đối với từng SV sau đó nộp tại phòng Kế hoạc-TC;

 Lớp riêng dưới 20 SV, mức thu học phí cho toàn lớp tương ứng 20SV x 343.000 đ X số TC)

Một số lưu ý:

* Năm học mới 2022-2023, mức thu học phí đối với SV đại học chính quy có thay đổi so với các năm học trước. SV muốn biết chi tiết hơn, liên hệ chuyên viên Phòng Kế hoạch-TC ( CV Lê Kim Phụng).

* Sau thời hạn thu học phí, Phòng ĐT sẽ chốt DSSV và tuyên bố hủy lớp đối với các lớp HP không đủ số SV tối thiểu.

* Các lớp học phần có số SV đăng ký dưới 23 (nếu không phải là lớp riêng theo đơn của sinh viên), do có nguy cơ bị hủy nên chưa được triển khai thu học phí trong đợt này.

Các thông báo khác: