THÔNG BÁO
(PHÒNG ĐÀO TẠO) THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHNN LÀM TIỂU LUẬN CÁC HỌC PHẦN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TRƯỜNG ĐHSP
(31/08/2022 15:18)

Theo nội dung Quyết định số 383/QĐ/ĐHH ngày 27 tháng 2 năm 2020 của giám đốc Đại học Huế về việc ban hành các quy định các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ dại học tại Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã giới thiệu một nhóm sinh viên đại học chính quy đăng ký và thực hiện làm tiểu luận (có giá trị 1 tín chỉ) một số học phần Lý luận chính trị trong học kỳ I năm học 2021-2022 tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và đã được công nhận kết quả.

Trong năm học mới 2022-2023, sinh viên các khóa K15, K14 (do bảo lưu nên chưa tốt nghiệp), nếu có nguyện vọng làm tiểu luận các học phần LLCT theo tinh thần của QĐ 383 như đã nói ở trên, khẩn trương liên hệ phòng Đào tạo Trường ĐHNN (CV Hồ Thị Khánh, từ nay đến hết tháng 9.2022) xin giấy giới thiệu sang Phòng Đào tạo đại học- CTSV Trường ĐHSP liên hệ đăng ký làm tiểu luận.

Lưu ý:  - SV nghiên cứu kỹ nội dung quy định tại Quyết định 383/QĐ/ĐHH để xác định cần làm tiểu luận học phần nào để bổ túc tín chỉ.

           - Cho đến thời điểm hiện nay, Trường ĐHNN chỉ căn cứ vào nội dung của Quyết định 383/QĐ/ĐHH để thực hiện việc xét tương đương, thay thế các học phần LLCT giữa chương trình cũ (K15 trở về trước) và chương trình mới (K16 trở về sau).

 (SV học cùng lúc hai chưng trình, nếu đã tốt nghiệp chương trình thứ nhất, hiện đang chờ hoàn tất một số học phần để được xét  tốt nghiệp chương trình thứ hai không cần phải xin làm tiểu luận như nội dung thông báo này).

SV theo đường link dưới đây để đọc Quyết định 383/QĐ/ĐHH

https://qldh.hueuni.edu.vn/data/2020/2/QD_383_QD_DHH.PDF

Các thông báo khác: