THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHO NGHỈ HỌC ĐỂ THAM DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021
(17/11/2020 21:24)

PĐT thông báo cho tất cả các sinh viên năm 1 (K17) được nghỉ học buổi chiều ngày 18/11/2020 (Thứ 4) để tham dự Lễ Khai giảng. Sinh viên năm 2,3,4 học bình thường theo TKB, trừ những SV nhận khen thưởng tại Lễ Khai giảng (theo Danh sách của P.CTSV).

Sinh viên tải file đính kèm để xem đầy đủ nội dung thông báo:

https://drive.google.com/file/d/10XdKVoEkRQZj0o6WF0TUJMnc29ijMrd5/view?usp=sharing

Các thông báo khác: