THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ LỊCH HẸN XỬ LÝ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022
(15/08/2021 16:22)

 1. Phòng Đào tạo đã lên lịch hẹn xử lý, sinh viên vào tài khoản cá nhân của mình trên trang thông tin đào tạo tín chỉ để xem cụ thể.

2. Sinh viên tải file dưới đây để xem hướng dẫn quy trình xử lý HP trực tuyến (XỬ LÝ QUA ZALO)

https://www.mediafire.com/file/s5ibi48gx0k4196/QUYTRINH_XULY_QUA_ZALO.pdf/file

3. Sinh viên tải file PHIẾU ĐIỀU CHỈNH HỌC PHẦN (mẫu mới năm học 2021/2022)

https://www.mediafire.com/file/vyostw3teh76kq5/1A-Phieudieuchinh%25C4%2590KHP_M%25E1%25BA%25AAU_M%25E1%25BB%259AI_2021.doc/file

LƯU Ý:

- Sinh viên phải xử lý đúng giờ hẹn, nếu quá trễ PĐT sẽ không chịu trách nhiệm.

- Đề nghị những sinh viên chưa đến giờ hẹn hạn chế tương tác trước để tránh tắc nghẽn việc xử lý.

- Sinh viên cần chuẩn bị trước các file/Phiếu (ảnh chụp màn hình) của Bước 1 và 2 ở file hướng dẫn để việc xử lý được nhanh hơn.

- Sinh viên được thiết lập lịch hẹn theo các khung giờ dưới đây phải liên hệ đúng zalo của chuyên viên phụ trách xử lý.

     + Khung 1: 8h-8h30-9h-9h30-10h-14h-14h30-15h-15h30-16h-16h30 (Liên hệ Zalo 0906.513.138 - CV. Hiếu)

 

     + Khung 2: 8h5-8h35-9h5-9h35-10h05-14h05-14h35-15h05-15h35-16h05-16h35 (Liên hệ Zalo 0789.448.503 - CV. Nghĩa)      

 

 

        

 

 

 

 

Các thông báo khác: