THÔNG BÁO
PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC LỚP KỲ 3 DÀNH CHO SV HỌC LẠI, CẢI THIỆN, LỚP RIÊNG
(16/08/2022 16:00)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌC LẠI- CẢI THIỆN,

TỔ CHỨC LỚP HỌC RIÊNG THEO NGUYỆN VỌNG CỦA SINH VIÊN

Căn cứ kết quả khảo sát số lượng sinh viên có nguyện vọng học lại, học cải thiện các học phần thực hành tiếng

(đăng ký online từ ngày 06 đến ngày12.8.2022), Trường thông báo kế hoạch tổ chức cho sinh viên học lại, cải thiện như sau:

1.     Tổ chức lớp học phần dành cho SV học lại, cải thiện tại học kỳ 3 đợt 1 NH 2022-2023

đối với các học phần thực hành tiếng sau:

 

STT

MÃ HP

TÊN HP

SỐ LƯỢNG SV

SỐ LỚP

  1.  

ANH4012

NGHE 1

61

2

  1.  

ANH4032

ĐỌC 1

40

1

  1.  

ANH4042

VIẾT 1

26

1

  1.  

ANH4052

NGHE 2

89

2

  1.  

ANH4072

ĐỌC 2

29

1

  1.  

ANH4082

VIẾT 2

50

1

  1.  

ANH4132

VIẾT 3

35

1

  1.  

ANH4192

NGHE 4

38

1

  1.  

NHA4012

TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP I.1

58

1

  1.  

TRU4042

TIẾNG TRUNG QUỐC TỔNG HỢP 4

75

2

 

Các lớp học phần này dự kiến sẽ bắt đầu từ 12.9.2022.

Những SV có nguyện vọng đăng ký học các học phần ở trên theo dõi thời khóa biểu (đăng nhập vào học kỳ 3/kỳ hè năm học 2022-2023)

để đăng ký trực tuyến, đồng thời thường xuyên theo dõi các thông báo liên quan việc đóng học phí, và các thông báo khác liên quan để thực hiện.

 

  2. Đối với học phần thực hành tiếng không có ở danh sách trên, nếu sv có nguyện vọng học lại/cải thiện

sẽ được giới thiệu và xử lý cho vào học với các lớp học phần có sẵn của khóa sau (nếu có), hoặc tổ chức lớp riêng

theo nguyện vọng của sinh viên (nếu học phần không có sẵn lớp đã được mở)

- SV học lại với các lớp học phần của khóa sau phải đăng ký bằng cách làm giấy giới thiệu online từ ngày 22.8 đến ngày 28.8.2022.

Lưu ý: SV chọn lớp học phần không quá đông để đăng ký vào học, đồng thời liên hệ CV Đàm Đức Đạt- sđt: 0983 159 776 để được hướng dẫn và xử lý.

- SV có nguyện vọng tổ chức lớp riêng phải thực hiện các thủ tục ghi ở mục 3. dưới đây)

 

3.     Tổ chức lớp học riêng

 Lớp học riêng là những lớp học phần đặc biệt (thường được xếp vào học kỳ phụ hay còn gọi là kỳ 3) được tổ chức theo đơn đề nghị

của một nhóm sinh viên với các đặc điểm sau:

 

+ Học theo tiến độ nhanh để bắt kịp kỳ thi, hoặc học một học phần không có trong kế hoạch đào tạo của học kỳ chính

nhằm giúp sinh viên kịp bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp theo thời gian đã quy định (thông thường vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm)

+ Các lớp học riêng thường được tổ chức học tập và giảng dạy ngoài giờ học thông thường, tức vào ban đêm

hoặc vào ngày thứ bảy, chủ nhật để sinh viên tiện sắp xếp lịch học.

                     Thủ tục tổ chức lớp học riêng như sau:

1.     Sinh viên làm đơn đề nghị mở lớp học riêng trong đó có trình bày:

-         Lý do cụ thể, chính đáng;

-         Lời cam kết thực hiện đóng học phí theo quy định hiện hành;

-         Danh sách và chữ ký sinh viên cùng tham gia lớp học;

-         Được Khoa phụ trách giảng dạy chấp nhận cử giáo viên giảng dạy.

2.     Sinh viên đóng đầy đủ học phí theo quy định hiện hành.

3.     Sinh viên và giáo viên phụ trách giảng dạy sắp xếp được lịch dạy và học.

·        Mức đóng học phí đối với 1 SV tham gia lớp học riêng bằng:

        - mức đóng HP thông thường, nếu tổng số SV từ 20 trở lên

        - mức đóng HP thông thường *20/ tổng số SV, nếu tổng số SV<20

                                 (KHÔNG QUY ĐỊNH SỐ SV TỐI THIỂU)

 

·        Mẫu đơn đề nghị mở lớp học riêng: tải về theo đường link.

http://www.mediafire.com/file/x0d7rn7symovqaj/huongdandk.rar/file

                Thời gian nhận đơn tại phòng Đào tạo: Từ  khi thông báo đến ngày 30.8.2022.

Sau khi được chấp nhận mở lớp, SV phải theo dõi kế hoạch kỳ 3 để đăng ký online, theo dõi lịch để đóng học phí

và tham gia học tập theo thời khóa biểu đã công bố.

                           (HẾT THÔNG BÁO)

Các thông báo khác: