THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO HỦY VÀ XỬ LÝ CÁC LỚP HỌC PHẦN CÓ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐĂNG KÝ ÍT
(22/08/2022 08:00)

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên đang ở trong các nhóm học phần theo danh sách tên nhóm học phần dưới đây, liên hệ CV. Đàm Đức Đạt (Phòng Đào tạo), SĐT ZALO: 0983.159.776 để xử lý sang nhóm học phần khác.

Hạn xử lý: 17:00 ngày 23/08/2022 (Thứ Ba)

LƯU Ý: Sinh viên trước khi liên hệ, chọn phương án nhóm học phần có số lượng không quá đầy (không thể xử lý tăng thêm)

Danh sách các học phần bị hủy:

 

Các thông báo khác: