THÔNG BÁO
[PHÒNG ĐÀO TẠO] THÔNG BÁO DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN MỞ RIÊNG THEO ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỦA SINH VIÊN TẠI HỌC KỲ 3 ĐỢT 1 (ĐÓNG HỌC PHÍ THEO GÓI)
(01/09/2021 15:55)
Phòng Đào tạo lưu ý sinh viên về việc đóng học phí các lớp học phần học lại, cải thiện tại kỳ 3 đợt 1 NH 2021-2022.

 * SV đăng ký học tại các lớp HP có tên dưới đây liên hệ nhóm trưởng để chuyển tiền đóng học phí theo lớp.

    Nếu số suất đóng HP dưới 20, lớp sẽ bị hủy.

Các Nhóm trưởng (người lập danh sách và đại diện đệ đơn) có nhiệm vụ liên hệ các thành viên trong nhóm để gom học phí như lời cam kết trong đơn,

sau đó chuyển vào TK của Trường như đã thông báo của Phòng kế hoạch-TC và CSVC  ngày 31.8.2021, hoặc có thể nộp trực tiếp tại Phòng Kế hoạch Tài chính & CSVC của Trường ĐHNN.

* Những SV đăng ký các lớp học phần kỳ 3 đợt 1 NH 2021-2022 nhưng không có tên trong danh sách dưới đây, đóng học phí theo cá nhân bằng cách nộp vào tài khoản của Trường ĐHNN.

                            DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN MỞ RIÊNG THEO ĐƠN ĐỀ NGHỊ CỦA SINH VIÊN (ĐÓNG HỌC PHÍ THEO GÓI)

STT
học phần
       Tên lớp học phần  và Số tín chỉ                                              Số
SV
Giảng viên Ngày
bắt đầu
Thứ   Tiết học Nhóm trưởng Số ĐT liên hệ
1 NHA4082 Tiếng Nhật tổng hợp II.3 - Nhóm 1 (Lớp riêng theo đơn) 2 24 Nguyễn Thị Quỳnh Như 13/09/2021 6 10 - 12 Phan Thị Vân Anh 949084559
2 NHA4192 Đọc 3 - Nhóm 1 (Lớp riêng theo đơn) 2 13 Trịnh Trần Ngọc Khánh 13/09/2021 4 10 - 12 Võ Anh Tuấn 763544423
3 NHA4242 Thực hành dịch cơ bản 2 - Nhóm 1 (Lớp riêng theo đơn) 2 9 Hoàng Thị Ngọc Bích 13/09/2021 7 6 - 9 Phan Thị Thúy Ngân 329887673
4 ANH4112 Đọc 3 - Nhóm 1 (Lop riêng theo đơn) 2 19 Phạm Thị Nguyên Ái 13/09/2021 7 6 - 9 Lê Thúy Diễm 347959145
5 ANH4122 Viết 3 - Nhóm 1 (lớp riêng theo đơn) 2 26 Hoàng Thị Linh Giang 13/09/2021 7 1 - 4 Phạm Thị Thúy Nga 904719473
6 ANH4352 Kỹ năng thực hành tiếng nâng cao (Advanced language skills) - Nhóm 1 2 12 Ngô Lê Hoàng Phương 13/09/2021 7 1 - 4 Nguyễn Thị Minh Thi 899347306
7 ANHA063 Kỹ năng Giao tiếp - Nhóm 1 (Lớp riêng theo đơn) 3 7 Trần Thị Thu Sương 13/09/2021 7 7 - 9 Đỗ Thị Như Thảo 362958050
8 NNC1083 Ngoại ngữ 2 Tổng hợp I.5 (Trung - Ngữ pháp / Thực hành dịch) - Nhóm 1 (lớp riêng theo đơn) 3 21 Nguyễn Văn Tư 13/09/2021 7 1 - 4 Nguyễn Thị Khánh Trân 934734698
9 TRU2112 Ngữ pháp HSK - Nhóm 1 (Lớp riêng theo đơn) 2 22 Võ Trung Định 13/09/2021 7 6 - 9 Nguyễn Thị Thảo Vân 966533965
10 TRU2122 Văn ứng dụng - Nhóm 1 (Lớp riêng theo đơn) 2 22 Trần Quang Cát Linh 13/09/2021 CN 1 - 4 Trần Văn Thái 336830209
Các thông báo khác: